Sống

Hôn nhân kỳ lạ của tỷ phú Warren Buffett

Hôn nhân kỳ lạ của tỷ phú Warren Buffett

Theo nhà đầu tư huyền thoại này, quyết định quan trọng nhất cuộc đời, ảnh hưởng đến vận mệnh của ông không liên quan đến tiền bạc mà chính là việc lựa chọn người bạn đời.