Sống

Sanxingdui: Kỳ quan thứ 9 của thế giới Cổ đại?

Sanxingdui: Kỳ quan thứ 9 của thế giới Cổ đại?

Sanxingdui là một địa điểm khảo cổ ở Quảng Sơn hiện đại, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, được phát hiện lần đầu tiên vào cuối những năm 1920. Văn hóa Sanxingdui được cho là đã tồn tại vào thế...