Blockchain

Khách sạn cũng làm… NFT

Khách sạn cũng làm… NFT

Nghe giống như một giải pháp hoàn hảo… ít nhất là đối với các khách sạn, vì họ đã đẩy được công việc mua bán lại phòng cho khách du lịch.